Výskumy

Vysokokvalitný prírodný produkt - doplnok stravy
Výrobca: LivOn Labs (USA)

Altrient® C výrazne zlepšuje pružnosť pokožky v priebehu 4 týždňov
Klinická Výskumná Inštitúcia, Aspen

Po 4 týždňoch 100 % účastníkov, ktorí konzumovali Altrient C, hlásilo celkové zlepšenie v stave ich pokožky. 50 % účastníkov malo pocit väčšej hydratácie pokožky. 43 % si myslelo, že ich pokožka má mladší vzhľad. 33 % si myslelo, že ich pleť vyzerá živšia. 100 % účastníkov by zmenilo existujúcu starostlivosť pleti proti starnutiu, a to nielen tým, že by pridali Altrient C k výrobkom, ktoré používajú na ošetrenie pokožky, ale tieto by nahradili produktom Altrient C.

Čítať ďalej (SK)


 

Biologická využiteľnosť vitamínu C, ktorý nie je uzavretý do lipozomálnej kapsuly
Hickey S., Roberts H, Miller N, (2008), “Pharmacokinetics of oral vitamin C” Journal of Nutritional & Environmental Medicine 31. júla.

Na základe štúdie vykonanej inštitúciou National Institute of Health ohľadne dennej dávky vitamínu C, autor naznačuje, že denný príjem 200 mg vitamínu C je dostatočný na zabezpečenie nasýtenia tkanív. To znamená, že ďalšie dávky vitamínu C v tele sa nevyužijú alebo nedôjde k ich biologickej využiteľnosti.

Čítať ďalej (EN)


 

Lipozomálny Vitamín C výrazne zvyšuje hladinu vitamínu v krvi
Hickey S, Roberts H, (2004), Ascorbate: The Science of Vitamin C, 2004.

Podľa autorov biologická využiteľnosť lipozomálneho vitamínu C je takmer dvojnásobná, vezmúc v úvahu výsledky výskumu, ktoré boli zverejnené inštitúciou National Institutes of Health.


 

Askorbát – veda o vitamíne C
Kelly C, Jefferies C, Cryan SA, (2011), “Targeted liposomal drug delivery to monocytes and macrophages,” J Drug Deliv.

Táto kniha predstavuje nový model, ktorý opisuje úlohu vitamínu C z hľadiska nášho zdravia. Výsledky potvrdzujú, že dôkazy boli chybne interpretované. Dynamický model vysvetľuje aktuálne výsledky a ukazuje cestu pre budúce experimenty. Táto kniha sa doporučuje každému, kto chce pochopiť vedecké dôkazy na podporu zužitkovania vysokých dávok vitamínu C.


 

Lipozómy transportujú liečivá k cieľovým bunkám
Levine M, Conry-Cantilena C, Wang Y, Welch RW, Washko PW, Dhariwal KR, Park JB, Lazarev A, Graumlich JF, King J, Cantilena LR. (1996), “Vitamin C pharmacokinetics in healthy volunteers: evidence for a recommended dietary allowance,” Proc Natl Acad Sci U S A. 1996 Apr 16;93(8):3704-9.

Lipozómy sú použité aj na to, aby efektívne transportovali jednotlivé terapeutické prostriedky k určitým typom buniek (mononukleárny fagocytárny systém, väčšinou makrofágy). Tieto bunky sú obzvlášť dôležité v imunitnom systéme.

Čítať ďalej (EN)


 

Biologická využiteľnosť vitamínu C neuzavretého do lipozomálnej kapsuly rýchlo klesá množstvom užitého vitamínu
Mitsopoulos P, Suntres ZE, (2011), “Protective Effects of Liposomal N-Acetylcysteine against Paraquat-Induced Cytotoxicity and Gene Expression,” J Toxicol.

Autori hore uvedenej práce tvrdia, že biologická využiteľnosť vitamínu C (ktorý nie je lipozomálny) veľmi rýchlo klesá pri použití vysokej dávky vitamínu. Úmera využiteľnosti začne, keď sa denná dávka pohybuje medzi 30 až 100 mg. Výsledky práce tvrdia, že „denná dávka vitamínu C presahujúca 400 mg nemá zistiteľné hodnoty biologickej využiteľnosti“. Toto tvrdenie je však založené na chybnom predpoklade, podľa ktorého výskyt vitamínu C v moči preukazuje, že všetky telesné tkanivá sú nasýtené a telo nevyžaduje žiadne ďalšie dávky vitamínu C. Tento predpoklad je jednoznačne vyvrátený v knihe od Hickeyho Kyselina askorbová: Veda o vitamíne C.

Čítať ďalej (EN)


 

Lipozomálne zapuzdrenie zvyšuje vstrebanie účinnej terapeutickej j látky
Parmentier J, Thewes B, Gropp F, Fricker G, (2011), “Oral peptide delivery by tetraether lipid liposomes,” Int J Pharm. 2. júna

Látku N-acetylcysteín (NAC) vložili do lipozomálneho puzdra a aplikovali ju pri paraquatovej intoxikácii. Pri liečení lipozomálnym N-acetylcysteínom sa zistilo, že je účinnejší ako liečba konvenčnými liekmi.

Čítať ďalej (EN)


 

Lipozomálne zapuzdrenie zlepšuje biologickú využiteľnosť peptidu

Lipozómy sú vhodné na prepravu peptidov, ktoré sa pri normálnych okolnostiach rozložia v žalúdku. Biologická využiteľnosť pri jednotlivých testovaniach sa zlepšila až o 460%.

Čítať ďalej (EN)